เตาอบไมโครเวฟ

495.06.201

THB 16,900 ฿ 16,900

495.06.401

THB 15,900 ฿ 15,900

538.31.150

THB 6,990 ฿ 6,990