สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ

495.60.301

THB 2,655 ฿ 2,655 THB 1,800 ฿ 1,800 -32%

589.22.061

THB 3,007 ฿ 3,007 THB 1,850 ฿ 1,850 -38%

495.61.001

THB 5,340 ฿ 5,340 THB 3,350 ฿ 3,350 -37%

499.95.200

THB 4,440 ฿ 4,440 THB 2,990 ฿ 2,990 -33%
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว

495.06.643

THB 50,900 ฿ 50,900 THB 35,900 ฿ 35,900 -29%

485.50.004

THB 1,990 ฿ 1,990 THB 1,330 ฿ 1,330 -33%

495.06.098

THB 7,990 ฿ 7,990 THB 5,290 ฿ 5,290 -34%
อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้ง

556.84.746

THB 514 ฿ 514 THB 499 ฿ 499 -3%

556.84.744

THB 438 ฿ 438 THB 399 ฿ 399 -9%

556.84.743

THB 407 ฿ 407 THB 396 ฿ 396 -3%
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

489.02.450

THB 375 ฿ 375 THB 259 ฿ 259 -31%

489.04.100

THB 493 ฿ 493 THB 399 ฿ 399 -19%

489.04.900

THB 493 ฿ 493 THB 399 ฿ 399 -19%

489.04.800

THB 707 ฿ 707 THB 399 ฿ 399 -44%
สินค้าลดล้างสต็อค

980.34.1261

THB 899 ฿ 899 THB 599 ฿ 599 -33%

980.32.002

THB 1,316 ฿ 1,316 THB 849 ฿ 849 -35%

980.63.102

THB 1,241 ฿ 1,241 THB 799 ฿ 799 -36%

980.63.162

THB 1,188 ฿ 1,188 THB 799 ฿ 799 -33%